شفیقه زنی کهن‌سال با آرزوهای بلند

| 17 January 2019, 12:41

حدیثی است که "زگهواره تا گور دانش بجوی" آنچه معنای بلند از ارزش دانایی را بیان و انسان را به آموختن تشویق می‌کند.

شفیقه موسوی، خانم کهن‌سالی که ۵۷ سال از بهار زنده‌گی‌اش را پشت‌سر گذاشته، دارای شش فرزند و بیش از ده نوه است، می‌گوید که باسوادشدن آرزویش است. 

به گفته‌ی شفیقه، وقتی نیاز بود که چیزی را بخواند یا بنویسد؛ اما توانایی آن را نداشت، بسیار رنج می‌برد. او که با مرض شکر دست و پنچه نرم می‌کند، خاطره تلخ‌اش را از بی‌سوادی چنین بیان می‌کند. «روزی برای آزمایش شکر به بیمارستان ابن سینا رفته بودم و می‌خواستم شکرم را کنترول کنم؛ اما نتوانستم بخش کنترول شکر را پیدا کنم ناچار و با چشمان اشک‌آلود دوباره به خانه برگشتم»

شفیقه در پس کوچه‌های دشت برچی همراه با فرزندانش در خانه‌ای کاه‌گلی زندگی می‌کنند و وضعیت آنان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. او پس از لادرک‌شدن پسرش سرپرست و نان‌آور خانواده‌اش است. این خانم هم مانند هزاران بانوی دیگر از بی‌سوادی رنج می‌برد، اما اکنون عزم را جزم ساخت، کاغذ و قلم بر دست گرفته و می‌خواهد با سواد شود. 

شفیقه با فرا گرفتن کورس سوادآموزی اکنون توانسته است که حروف الفبا را به خوبی بیاموزد و بنویسد. خانه شفیقه تا مرکز سوادآموزی حدود یک ساعت فاصله دارد. این خانم می‌گوید که رنج بی‌سوادی او را مصمم ساخت تا کوچه‌های پر گل و لای دشت برچی را با پای پیاده پیموده و خودش را به کورس سواد آموزی برساند.

خانم موسوی، آرزوهای بلندی دارد و می‌گوید که یکی از آرزوهایش باسوادشدن و محو بی‌سوادی در کشور است. او می‌گوید که می‌خواهد بعد از باسوادشدن زنان دیگر را خواندن و نوشتن آموزش دهد. 

شفیقه‌ی ۵۷ ساله از دیگر خانم‌های بی‌سواد می‌خواهد که در هر سن و سالی هستند، به مراکز سوادآموزی بروند و باسواد شوند.

استادان از شفیقه به عنوان یک زن قهرمان یاد می‌کنند و می‌گویند که با تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مرکز سوادآموزی «خانه مهربانی»، این خانم سواد خواندن و نوشتن را یاد گرفته است. 

نبود امنیت، اقتصاد خوب و رسم و رواج های ناپسند در جامعه سبب شده است که اکثر زنان در افغانستان از نعمت سواد محروم گردند.

کابل - احمدذکی سروری

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>