محرومیت بیش از ۲۳ هزار کودک از مکتب در بامیان

| 13 January 2019, 15:52

بربنیاد آمار ریاست معارف ولایت بامیان بیش از ۲۳ هزار کودک و نوجوان که ۱۶ در صد را شامل می‌شوند، واجد شرایط آموزش در ولایت بامیان، از آموزش محروم استند.

فقر اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی و نبودن امکانات و تسهیلات، دلایل عمدۀ محرومیت این کودکان و نوجوانان از آموزش شده است.

ریاست معارف بامیان گفته است که ۱۷۲ هزار و ۲۳۳ کودک و نوجوان ۷ تا ۱۸ سال در آن ولایت واجد شرایط آموزش استند، اما ۱۴۹ هزار ۲۰۳ تن مشغول آموزش استند.

بر اساس این آمار، ۱۴ هزار و ۵۹۲ دختر و هشت هزار و ۴۳۸ پسر از آموزش محروم اند.

ترک مکتب یکی از چالش‌های عمده معارف در کشور به شمار می‌رود که بربنیاد آمار ریاست معارف بامیان ۱۴ هزار و ۶۱۳ تن در ولایت بامیان نیز ترک مکتب کرده است.

به دلیل مسایل فرهنگی و عنعنوی، عمدتا خانواده‌ها در افغانستان دانش‌آموزان دختر را پس از تکمیل نمودن دوره آموزشی ابتدایی از رفتن به مکتب مانع می‌شوند.

همچنان پسران نیز به دلیل فقر خانواده‌ها و بعضا به دلیل مسایل فرهنگی از ادامه آموزش محروم می‌شوند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>