بانویی، باسواد ساختن خانم‌ها را هدف زنده‌گی‌اش قرار داده است

| 13 January 2019, 12:52

عزیزه کرمانی، بانوی جوان که از رشته‌ی حقوق فارغ شده، تصمیم دارد تا از طریق راه‌اندازی دوره‌های سوادآموزی، آمار بی‌سوادی خانم‌های کهن‌سال را به حدِ اقل برساند.

او برای تحقق هدف‌اش به تازه‌گی یک مرکز سوادآموزی را در ناحیه ششم شهر کابل راه‌اندازی کرده است.

در مرکزی که بانو کرمانی، راه‌اندازی کرده است؛ بیشتر خانم‌های کهن‌سال سواد می‌آموزند؛ اما شماری از بانوان جوان نیز که از آموزش بازمانده اند؛ نیز در بین سوادآموزان دیده می‌شوند.

سوادآموزان در این مرکز، ۱۵ تا حدود ۶۰ سال عمر دارند. آنان از حکومت می‌خواهند برای زنان بزرگ سال زمینه‌ی سوادآموزی را فراهم کند تا خانم‌هایی که در نتیجه ناامنی‌ها از آموزش بازمانده اند، خواندن و نوشتن را فراگیرند.

فاطمه، یکی از سوادآموزان این مرکز است و می‌گوید: «ما از دولت می‌خواهیم که در کنار کورس‌های سوادآموزی صنایع دستی و کورس‌های خیاطی هم برگزار کند».

گلثوم یکی دیگر از سوادآموزان از برگزارشدن دوره‌ی رایگان سوادآموزی برای خانم‌ها خرسند است و می‌گوید: «بسیار خوشحال هستم بعد از مدت‌ها، زمینه‌ی سوادآموزی رایگان برای ما فراهم شده است و ما می‌توانیم بدون پرداخت فیس در این مکان از نعمت سواد بهره‌مند شویم».

عزیزه کرمانی، مسوول مرکز سوادآموزی، هدف از برگزاری دوره‌ی سوادآموزی را باسواد ساختن خانم‌هایی عنوان می‌کند که به آموزش دسترسی نداشته اند.

او می‌گوید که خانم‌هایی زیاد علاقه دارند درس بخوانند؛ اما برای آنان زمینه‌ی آموزش فراهم نیست.  

بانو کرمانی در ادامه به کابل مانیتور می‌افزاید: «افغانستان کشوری است که در فقر و بدبختی به سر می‌برد و نصف از جامعه ما را که خانم‌ها تشکیل می‌دهند، بیشتر آنها بی‌سواد هستند و نیاز به سواد دارند، ما خواستیم خانم‌های که هیچ مرجعی را نمی‌شناسند و از طرف دیگر اقتصاد شان هم خوب نیست که بیایند و در بدل آموختن سواد فیس پرداخت نمایند. ما تصمیم گرفتیم تا برای اینها  کورس سوادآموزی را به صورت کاملاً رایگان برگزار نمایم».  

بانو کرمانی، از حکومت می‌خواهد تا در زمینه کتاب و استخدام آموزگاران وی را همکاری کند تا بتواند خانم‌های بیشتر را جذب کند.

او می‌گوید: «ما فعلاً کتاب‌های معیاری نداریم که از طرف دولت باشد و ما پیشنهاد دادیم؛ اما تا حالا دولت برای ما کتاب نداده و همچنان استادان را که استخدام کردیم که برای این سوادآموزان تدریس نمایند، معاش استادان را از جیب خود پرداخت می‌نمایم و خواست ما از دولت این است که حد اقل برای سوادآموزان کتاب‌های معیاری توزیع کند».

در این مرکز حدود شصت خانم، مصروف فراگیری سواد هستند. اغلب کسانی در مراکز سواد آموزی مراجعه می کنند که به دلایل مختلف از فراگیری علم و دانش محروم شده اند.

آمار وزارت معارف افغانستان نشان می‌دهد که بین ۶۰ تا ۶۵ در صد نفوس کشور بی‌سواد اند و سالانه این وزارت، ۱۹هزار دوره‌های سوادآموزی را برای نزدیک به ۴۰۰هزار سوادآموز برگزار می‌کند که نزدیک به ۲۳۰هزار تن این سوادآموزان را خانم‌ها تشکیل می‌دهد.

کابل – احمدذکی سروری

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>