مشاور امنیت ملی به چین رفت

| 10 January 2019, 14:18

دفتر شورای امنیت از سفر دو روزه‌ی حمدالله محب، مشاور امنیت ملی به چین خبر می‌دهد.

این دفتر در خبرنامه‌ای می‌گوید که هدف از این سفر مشاور امنیت ملی، گسترش همکاری‌های مشترک کابل – بیجینگ است.

همکاری‌های امنیتی - راهبردی میان افغانستان و چین، روند گفتگوهای صلح به رهبری و مالکیت افغانستان از مسایلی اند که در این سفر آقای محب با مقام‌های چین روی آنها بحث کند.

پیش از مشاور امنیت ملی، به دعوت رسمی همتای هندی‌اش به دهلی نو رفته بود.

او در این سفر به یک روزنامه‌ی هند گفت که دهلی نو چهار چرخبال جنگی به افغانستان کمک می‌کند که دو بال در ماه مارچ و دو بال دیگر در ماه‌های جون و جولای به کابل خواهد رسید.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>