کمک وزارت زراعت به خانم‌های زراعت‌پیشه در لوگر

| 9 January 2019, 14:00

وزارت زراعت کشور برای برخی خانم‌های زراعت‌پیشه در لوگر بسته‌های تولید سمارق و سبزخانه‌های تجارتی را توزیع کرده است.

این وزارت می‌گوید که این کمک‌ها از طریق برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری به ۱۸ تن خانم‌های زراعت‌پیشه و باغدار توزیع شده است.

نخستین بسته‌های کمکی، ۱۲ خانم را تحت پوشش قرار داده است که شامل بسته‌های تولید سمارق استږ

عنایت‌الله زلاند، مسؤول برنامه‌ی ملی باغداری و مالداری در جنوب‌شرق کشور به این باور است که مراحل تولید سمارق به آفتاب نیاز ندارد و این خانم‌ها به آسانی و با هزینه‌ی اندک، آن تولید کند و از این طریق درآمدی خوب به دست آورند.

همچنان وزارت زراعت، به شش خانم زراعت‌پیشه در لوگر سبزخانه‌های تجارتی توزیع کرده است که هر سبزخانه‌ها، ۴۰ متر درازا و ۹ متر پهنا دارد.

وزارت زراعت، هدف توزیع سبزخانه‌ها را تولید سبزی تازه در زمستان به منظور تأمین مصؤونیت غذایی مادران و کودکان می‌گوید.

این وزارت در خبرنامه‌ای می‌گوید: «این سبزخانه‌ها به زنان زراعت‌پیشه این زمینه را نیز فراهم می‌کند تا درآمد خوبی نیز با فروش محصولات سبزی‌کاری‌شان از این سبزخانه‌ها داشته باشند».

قرار است که زنان زراعت‌پیشه‌ی لوگر با استفاده از این سبزخانه‌ها در زمستان، بادنجان رومی، بادرنگ، بادنجان سیاه و دیگر سبزی‌ها را تولید و به بازار عرضه کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>