غنی: طرح ملی مدیریت آب تدوین شود

| 9 January 2019, 11:51

محمداشرف غنی، رییس جمهور گفته است که به منظور مدیریت آب، کارهایی انجام شده است؛ اما بسنده نیست.

آقای غنی، روز چهارشنبه در جلسه‌ی شورای عالی اراضی، آب و محیط زیست در ارگ گفته است که نظر به معلومات وضعیت آب در کشور، به کارهای سریع در این سکتور نیاز است.

او گفته است: «کارهای انجام‌شده در زمینه‌ی مدیریت آب نشان‌دهنده‌ی هماهنگی ادارات مربوطه می‌باشد؛ اما کافی نیست و باید در بخش مدیریت آب، تلاش‌های بیشتر و عاجل صورت گیرد.  باید روی یک طرح ملی کار شود تا فعالیت‌ها بیشتر منسجم گردد و نتایج ملموس در مدت کوتاه به دست آید».

به گفته‌ی رییس جمهور غنی، مردم فکر می‌کنند که وضعیت آب ثابت است؛ در حالی که با تغییرات اقلیمی، وضعیت آب نیز تغییر کرده است.

رییس جمهور غنی، تأکید کرده است: «ما باید یک دیدگاه واضح برای مدیریت آب به سطح ملی داشته باشیم و همچنان ضرورت به نقشۀ راه اساسی است تا در زمینۀ مدیریت آب پیشرفت‌های واضح صورت گیرد».

به باور وی، با توجه به ۹۰ در صد شیوه‌ی آبیاری بومی در  کشور، تغییرات اقلیمی سکتور آب و آبیاری را با خطر مواجه ساخته است.

آقای غنی، به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی خشک‌سالی در سال‌های آینده بر هماهنگی بیشتر میان دولت و مردم در بخش مدیریت آب تأکید کرده است.

این در حالی است که خشک‌سالی امسال ۲۰ ولایت کشور را متضرر ساخته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>