تخریب کارخانه‌ای پروسس مواد مخدر در ننگرهار

| 7 January 2019, 13:04

وزارت داخله می‌گوید که نیروهای ویژه‌ی پولیس عملیاتی را دیشب در روستای ستره ترمی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار انجام دادند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت، در جریان این عملیات یک کارخانه‌ای تولید مواد مخدر از بین برده شد.

خبرنامه می‌گوید: «از این کارخانه مقدار یک تن موروفین، ۵۵۰ کیلو گرام مواد مخدر نوع چرس و مقداری تریاک نیز ضبط گردیده است. مواد ضبط شده از سوی این نیروها در آن محل حریق و از بین برده شد».

همچنان در یک عملیات دیگر، پولیس هلمند چهار تن را به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است.

وزارت داخله می‌گوید که سه تن این افراد می‌خواستند دو کیلو هیرویین را که در شکم شان جاسازی کرده بودند، به هند قاچاق کنند و یک فروشنده‌ی هیرویین در شهر لشکرگاه به دام پولیس افتاده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>