بیش از ۸۰۰هزار پناهجو به کشور برگشته اند

| 3 January 2019, 15:02

سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که از آغاز جنوری تا ختم دسامبر ۲۰۱۸ میلادی، به صورت مجموعی ۸۰۰هزار و ۱۲۴ پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته اند.

بخش عمده‌ی این پناهجویان از ایران برگشته اند؛ طوری که بر اساس گزارش سازمان بین‌الملی مهاجرت (IOM)، آمار این برگشت‌کنندگان از ایران به ۷۶۷هزار و ۶۶۳ تن می‌رسد.

همچنان، ۳۲هزار و ۴۶۱ در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی از پاکستان برگشته اند.

از مجموع تمام برگشت‌کننده‌گان ده‌هزار و ۳۷۱ پناهجوی بدون اسناد از ایران و ۴۳۴ تن نیز از پاکستان شامل اند. 

بر بنیاد گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، به دلیل موضوعات سیاسی و اقتصادی در ایران، آمار برگشت‌کننده‌گان از آن کشور بلند است.

با وجود برگشت مهاجرین از کشورهای همسایه، آمار وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان نشان می‌دهد که هنوز هم دومیلیون و ۴۵۰ پناهجو در ایران و حدود ۲.۴ میلیون تن دیگر نیز در پاکستان به سر می‌برند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>