مجما: آموزگاران معتاد در بامیان تدریس می‌کنند

| 3 January 2019, 12:21

یافته‌های شماری از نهادهای مدنی در بامیان نشان می‌دهد که تعدادی آموزگاران برخی مکاتب در ولسوالی‌های ورس و یکاولنگ، به مواد مخدر معتاد اند.

اسماعیل ذکی، رییس دفتر شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی در زون مرکزی کشور به کابل مانیتور گفت که فیصدی مشخص از آموزگاران معتاد در دست نیست؛ ولی هنوز هم شماری آموزگاران معتاد به مواد مخدر، در این ولایت به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

به گفته‌ی آقای ذکی، این گونه آموزگاران به دلیل این که تحت تأثیر مواد مخدر اند؛ نمی‌توانند برای تدریس آماده‌گی بگیرند.

او افزود: «این مسأله یک الگوی بد روی شاگردان خواهد گذاشت و خیلی نگران‌کننده است».

نهادهای مدنی بامیان تأکید دارند که نهادهای مسوول حکومتی باید در این راستا، گام‌های جدی بردارند؛ ورنه سرنوشت نامعلومی در انتظار معارف بامیان خواهد بود.

این در حالی است که ریاست معارف بامیان، پس از شناسایی دو آموزگار معتاد در ولسوالی یکاولنگ، آنها را به مراکز تداوی معتادان معرفی کرده است.

ایوب آروین، رییس معارف بامیان گفت که این دو آموزگار معتاد، پس تداوی دوباره به مواد مخدر رو آورند که در نتیجه از وظیفه سبکدوش گردیدند.

اما آقای آروین، در مورد ادعای تازه‌ی نهادهای مدنی گفت که این اداره نیز حرف و حدیث‌هایی را در مورد اعتیاد شماری از آموزگاران و دانش‌آموزان در ولسوالی ورس، شنیده است و آن را پیگیری می‌کند.

او گفت: «ما این ادعا را جدی گرفتیم و بررسی‌‌ها در این زمینه به همکاری ریاست محترم مبارزه با مواد مخدر آغاز شده است».

به گفته‌ی اگر ثابت شود که شماری از آموزگاران و دانش‌آموزان به مواد مخدر معتاد اند؛ در این خصوص تصمیم‌های بعدی گرفته خواهد شد.

پیش از نگرانی نهادهای مدنی در خصوص موجودیت آموزگاران و دانش‌آموزان معتاد، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز، نگرانی مشابه را بیان کرده بود.

بامیان - هاکان

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>