بازداشت هفت تن به اتهام قاچاق مواد مخدر

| 1 January 2019, 15:51

وزارت داخله می‌گوید که پولیس هفت تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد مخدر در هرات، نیمروز و تخار بازداشت کرده است.

خبرنامه‌ای این وزارت می‌گوید که در پیوند به فروش مواد مخدر، دو تن با ۱۵۰ پوری هیرویین و شیشه از مربوطات حوزه هفتم و دوازدهم شهر هرات بازداشت شده اند.

همچنان وزارت داخله تأیید می‌کند که پولیس نیمروز یک قاچاقبر مواد مخدر را در شهر زرنج آن ولایت، با ۹ کیلوگرام تریاک که در یک موتر کرولا جاسازی کرده بود، شناسایی و بازداشت کرده است.

بر بنیاد معلومات پولیس، از نزد فرد بازداشت شده، یک کلاشینکوف نیز به دست آمده است.

از سویی هم، پولیس تخار ۵۷ کیلوگرام مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است.

خبرنامه وزارت داخله می‌گوید: «منسوبان پولیس مبارزه با مواد مخدر، مقدار ۳۷ کیلوگرام هیرویین و ۲۰ کیلوگرام تریاک را در ولایت تخار کشف و به دست آورده اند».

پولیس می‌گوید که این مواد مخدر در دو موتر جاسازی شده بود که در نتیجه‌ی عملیات‌های جداگانه، از ولسوالی رستاق و مرکز ولایت تخار کشف و بدست آمده است.

وزارت داخله تأیید می‌کند که در پیوند به این قضیه، چهار تن بازداشت شده اند و بررسی‌های بیشتر از نزد متهمان جریان دارد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>