معترضان دروازه کمیسیون انتخابات بدخشان را بستند

| 26 December 2018, 14:24

شماری از هواداران نامزدان انتخابات پارلمانی که در لیست ابتدایی به مجلس راه‌نیافته اند در ولایت بدخشان دست به اعتراض زده و دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند.

اعتراض کننده‌گان در برابر دفتر کمیسیون انتخابات خیمه برپا کرده و خواهان رسیده‌گی به خواست‌های شان شده اند.

محمدزمان یک تن از اعتراض‌کننده‌گان به کابل مانیتور گفت تا زمانی که تمام آرا در آن ولایت بازشماری نشود، به اعتراض‌شان ادامه می‌دهند.

این معترض ادعا دارد که در انتخابات آن ولایت تقلب صورت و افرادی پیش تاز انتخابات است که نه کمپاین کرده و نه هم رای دارند.

اما سید روح الله موسوی رییس دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت بدخشان گفته است که معترضان خواهان بازشماری تمام آرا اند و آنان این موضوع را با کمیسیون شکایت‌های انتخابات در میان گذاشته اند.

به گفته وی، باید منتظر فیصله کمیسیون شکایت‌های انتخابات باقی ماند تا آنان چی تصمیم می‌گیرند.

با اعلان فهرست ابتدایی، شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی که در لیست ابتدایی راه‌نیافته اند، از عملکرد کمیسیون انتخابات راضی نیستند.

پیشتراز این نیز یکی از نامزدان در ولایت تخار که در فهرست ابتدایی به مجلس راه‌نیافته بود،  شاهراه تخار- بدخشان را مسدود کرده بود.

با این حال کمیسیون‌های انتخاباتی گفته اند که با نشر نتایج نهایی امکان تغییرات گسترده موجود است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>