پولیس ننگرهار شش انبار چرس را از بین برد

| 24 December 2018, 13:50

وزارت داخله‌ می‌گوید که نیروهای ویژه پولیس مبارزه با مواد مخدر و نیروهای هوایی کشور، در جریان عملیات‌های ویژه در ننگرهار، شش انبار بزرگ چرس را کشف و از بین برده اند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این وزارت، در این شش انبار که در سره کلی، صندل و مورگی ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، موقعیت داشت؛ ۴۳ تُن چرس نگهداری می‌شد.

وزارت داخله می‌گوید که در پیوند به نگهداری این محموله‌های بزرگ چرس، سه تن بازداشت شده اند.

مقام‌های امنیتی، مواد مخدر را یکی از مجراهای تمویل دهشت‌افگنی در کشور می‌دانند و نیروهای امنیتی در جریان یک سال گذشته، مبارزه بر ضد مواد مخدر را شدت بخشیده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>