کابل آلوده‌ترین پایتخت

| 15 December 2018, 03:25

بر اساس اندازه‌گیری پایگاه اینترنتی Air Visual از میزان آلوده‌گی شهرهای جهان، کابل با داشتن ۲۵۳ درجه آلوده‌گی، آلوده‌ترین شهر گزارش شده است.

ادارۀ حفاظت از محیط زیست کشور، میزان ذرات معلق در هوا را بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلی‌مایکرون گفته است.

به این اساس، آلوده‌گی موجود شهر کابل، تهدیدی بالقوه به سلامت شهروندان محسوب می‌شود.

داکتران توصیه می‌کنند که شهروندان هنگام رفتن به بیرون از منزل، حتماً باید از ماسک استفاده کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>