نگرانی کمیسیون حقوق بشر از بی‌سرنوشتی هزاران خانم متأهل

women afghanistan | 11 December 2018, 14:03

کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر یک گزارش تازه گفته است که هزاران خانم پس از نامزدی و ازدواج، در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

این گزارش ۲۰ صفحه‌یی که روز سه شنبه نشر شد، نشان می‌دهد که از اول قوس سال پار تا آخر ماه عقرب امسال، یک‌هزار و ۵۰۹ زن، از بی‌سرنوشتی شان در این کمیسیون شکایت ثبت کرده اند.

کمیسیون حقوق بشر، به نقل از این زنان گفته است که شوهران شان آنها ترک کرده و یا تنها گذاشته اند. افزون‌بر آن، شوهران این خانم‌ها نفقه‌ی شان را پرداخت نکرده و به دادن طلاق‌ آنها نیز حاضر نمی‌شوند.

در گزارش آمده است: «از مجموع یک‌هزار و ۵۰۹ قضیه مربوط به بی‌سرنوشتی زنان که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است، ۳۶ درصد این قضایا (۵۴۴ نفر) در زون مرکز، ۲۳ درصد (۳۴۷ نفر) در زون شمال، ۱۵ درصد (۲۲۶ نفر) در زن شرق، ۱۴ درصد آن (۲۲۱ نفر) در زون جنوب و ۱۲ درصد دیگر (۱۸۱ نفر) در زون غرب به ثبت رسیده است».

بر بنیاد گزارش، از میان این زنان، ۷۸۴ زن در هنگام نامزدی در خانه پدر بی‌سرنوشت مانده و ۷۲۵ تن پس از ازدواج بی‌سرنوشت شده اند. ۴۳۱ خانم‌ بی‌سرنوشت پس از ازدواج، به خانه پدر برگشته، ۱۲۵ خانم در منزل شوهر؛ ولی جدا از وی و ۶۶ تن هم در خانۀ یکی از اقارب شان مسکن‌گزین شده اند.

این آمار تنها زنانی اند که به کمیسیون حقوق بشر دسترسی داشته اند؛ اما کمیسیون گفته است که امکان دارد هزاران زن بی‌سرنوشت دیگر به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند جامعه و دسترسی‌نداشتن به نهادهای عدلی – قضایی و کمیسیون حقوق بشر، نتوانند برای آینده‌ی شان دادخواهی کنند.

معتادبودن شوهران، ترک منزل یا فرار از خانه شوهر در پی خشونت‌های خانواده‌گی، سفر طولانی شوهر، چندهمسری، پرداخت‌نشدن نقفه، ازدواج‌های غیرقانونی و اجباری، از عوامل مهم بی‌سرنوشتی این زنان تشخیص داده شده است.

همچنان، بی‌سرنوشتی زنان متأهل، با چالش‌های حقوقی در کشور مواجه است که نبود تعریف واضح حقوقی، نبود پالیسی ملی برای رسیده‌گی به بی‌سرنوشتی زنان و بروکراسی در روند رسیده‌گی قضایای خانواده‌گی، عمده‌ترین آنها است.

کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد کرده است که ضمن حل چالش‌های حقوقی موضوع بی‌سرنوشتی زنان در خانواده، باید برای حل این معضل اجتماعی، برنامه‌های آگاهی عامه راه‌اندازی شود، خانه‌های امن برای این گونه زنان ایجاد گردد و فرهنگ معافیت از بین برود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>