انتخابات حوزه کابل باطل اعلام شد

| 6 December 2018, 11:09

کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی لحظات پیش آرای انتخابات مجلس نماینده‌گان در حوزه کابل را باطل اعلام کرد.

علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخابات در نشست خبری گفت که پس از بررسی‌ها و تحلیل و ارزیابی همه جانبه، آرای انتخابات 28 و 29 میزان در حوزه انتخاباتی کابل باطل است.

او گفت که بر بنياد اين فيصله، انتخابات در كابل از سوى كميسيون مستقل انتخابات بايد دو باره برگزار شود.

کمیسیون انتخابات تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>