سطح حمایت از فرهنگ بددادن و بدل‌گرفتن رو به کاهش است

| 4 December 2018, 12:27

نظرسنجی‌ای بنیاد آسیا در سال روان میلادی نشان می‌دهد که فرهنگ بددادن و بدل‌گرفتن نسبت به گذشته کاهش یافته است.

این نظرسنجی، که به روز سه شنبه (۱۳ قوس) نشر شد؛ بیان‌گر دیدگاه‌های متفاوت در بخش مشارکت سیاسی و کار زنان است.

در این نظرسنجی، فرصت برای مشارکت سیاسی زنان و همچنان فرصت‌های تحصیلی، از چالش‌های اساسی زنان افغان است.

نظرسنجی، می‌گوید: «بیشتر افغان‌ها (۷۰ درصد) موافق اند که به زنان باید اجازه کار خارج از منزل داده شود و اکثریت شان (۸۴ درصد) شان می‌گویند که زنان باید مانند مردان دارای فرصت‌های تحصیلی یک‌سان باشند».

بی‌سوادی از بزرگترین مشکلات زنان گفته شده؛ اما یافته‌های بنیاد آسیا نشان می‌دهد که حمایت قوی با کار زنان در مقامات رهبری اندکی افزایش یافته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>