ګشایش سه پروژه برق‌رسانی در بامیان

| 10 November 2018, 08:38

محمداشرف غنی رییس جمهور کشور در سفری به ولایت بامیان سه پروژه برق‌رسانی را با هزینه 80 میلیون دالر افتتاح کرد.

او شام جمعه در سفری برگشت از دایکندی در ولایت بامیان، پروژهٔ انتقال لین برق۲۲۰ کیلو ولت از دوشی الی بامیان، ساخت سب‌ستیشن ۲۰/۲۲۰ کیلو ولت و ساخت شبکهٔ توزیع برق برای بیش از ۲۰ هزار فامیل را افتتاح کرد.

رییس جمهور گفت که  سه صد میگاوات برقی‌است که به هیج ولایتی خارج از کابل داده نشده و این برق تنها برای روشنایی منازل نیست، بلکه زمینهٔ استفاده از معادن بامیان را فراهم کرده، زراعت، ترانسپورت و صنعت را در این ولایت توسعه می‌دهد.

رییس جمهور افزود: "ا گشایش پروژه‌ها و ارتقاع ولایت دایکندی از درجه سه به درجه دو، زندان طبیعی مناطق مرکزی در حال شکستن است و در آینده شاهد تحول بنیادی در ولایت های بامیان و دایکندی هستیم."

امان الله غالب رییس رییس شرکت برق‌رسانی برشنا که رییس جمهور را در این سفر همراهی می کرد گفت که کار ساخت و انتقال سه پروژهٔ انتقال لین برق۲۲۰ کیلو ولت از دوشی الی بامیان، به ارزش۴۳.۸ میلیون دالر، ساخت سب‌ستیشن۲۰/۲۲۰ کیلو ولت به ارزش۱۱.۶ میلیون دالر وساخت شبکهٔ توزیع برق برای بیش از۲۰ هزار فامیل به ارزش۲۴.۱ میلیون دالر، که ظرفیت مجموعی پروژه ها ۳صد میگاوات برق می‌شود و از دوشی الی بامیان و به دایکندی و ارزگان نیز لین برق در آینده انتقال می‌یابد.

به گفتهٔ غالب، بودجهٔ این پروژه ها از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می شود.

رییس جمهور را در این سفر محمدسرور دانش معاون دوم وی و شماری از مقامات بلند پایه همراهی کردند و پیش از سفر به بامیان به دایکندی رفته بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>