اعضای شبکه تروریستی به رهبری یک ملاامام بازداشت شد

| 10 November 2018, 11:40

فرماندهی پولیس  ولایت هرات اعلام کرده است که یک شبکه تروریستی را که توسط یک ملاامام رهبری می‌شد، شناسایی و بازداشت کرده است.

بربنیاد معلومات خبرنامه پولیس ولایت هرات که امروز به کابل مانیتور رسیده است، این شبکه تروریستی که به رهبری مولوی ملامحمد "ایوبی" ملا امام مسجد قریه "بلندآب" ولسوالی "پشتون‌زرغون" هرات فعالیت می‌نمود.

در خبرنامه امده است که این شبکه که تعداد آن به شش تن می‌رسد در عملیات ویژه‌ی پولیس ملی به رهبری پاسوال امین‌الله "امرخیل" قوماندان امنیه ولایت هرات شناسایی و عاملین آن بازداشت شدند.

هم‌چنان در خبرنامه آمده است که این شبکه تروریستی در بیشتر ترورهای که در ولسوالی‌های پشتون‌زرغون، اوبه و سطح شهر هرات صورت می‌گرفت، دست داشته‌اند.

پولیس ولایت هرات گفته است که مولوی ملامحمد "ایوبی" سرگروپ این شبکه تروریستی با تربیه نمودن تروریستان و مخفی نمودن اشخاص و افراد تروریست همراه با سلاح در منزل خویش، آنها را به ترور نیروهای امنیتی و دیگر اراکین دولتی تشویق می‌کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>