اکرم خپلواک استفعا داد

| 7 November 2018, 12:42

محمداکرم خپلواک رییس دبیرخانه شورای عالی صلح و از مشاوران نزدیک رییس جمهور غنی از وظیفه‌اش استعفا داد.

او گفته است که استعفایش را به کابینه سپرده و محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور آن را پذیرفته است.

تاکنون کناره‌گیری خپلواک معلوم نیست.

در متن استعفای که وی در صفحه تویترش نشر کرده است دلیل استعفایش را ذکر نکرده است، اما گفته است که به همکاری‌اش با نظام ادامه می‌دهد.

با آغاز کار حکومت وحدت ملی، محمداکرم خپلواک به عنوان مشاور سیاسی رییس جمهور شروع به کار کرد و از وی به عنوان یکی از تصمیم‌گیرنده‌گان در حکومت یاد می‌شد.

پیش از این نیز محمدحنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و یکی دیگر از مهره‌های اصلی و نزدیک به رییس جمهور از وظیفه‌اش استعفا داده بود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>