کمیسیون شکایت های انتخاباتی از ثبت 12 هزار شکایت خبر داد

| 31 October 2018, 16:11

علی رضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که نزدیک به ۱۲ هزار شکایت نزد آنان ثبت شده و هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد.

به گفته روحانی پس از بررسی دقیق و کامل در مورد این شکایت‌ها تصمیم گرفته خواهد شد.

این کمیسیون در حالی از رسیدگی دقیق به شکایت‌ها سخن می‌زند که امروز شماری از نامزدان مجلس نمایندگان در کابل در یک نشست خبری تاکید کردند که آرا بدون بایومتریک باید باطل اعلام شود.

این شمار نامزدان که اجتماع شان اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه نام گذاری کرده اند می گویند که در انتخابات پارلمانی کشور تقلب گسترده صورت گرفته است.

حنیف احمدزی یک نامزد مجلس نماینده‌گان در این نشست خبری گفت که تنها آرای بایومتریک شده را می‍پذیرند.

احمدزی گفت: "با ما تعهد شده بود که رأی دهی به وسیله سیستم بایو متریک می‌شود، برای ما تنها آرای بایو متریک شده قابل قبول است."

یکی از انتقادها علیه کمیسیون ناقض بودن لیست رای دهندگان بود که در روز انتخابات نام شماری از رای دهندگان در این لیست درج نشده بود.

حنیف احمدزی این نامزد نماینده‌گان از ولایت پکتیا نیز در این مورد گفت: " حتی من نتوانستم رأی بدهم چون که نام بسیاری‌ها به شمول من شامل لیست رأی دهنده‌گان نبود."

این در حالیست که احزاب سیاسی نیز خواهان باطل کردن رای‌های است که بایومتریک نشده است، اما کمیسیون های انتخابات با وضع برخی از مراحل خواهان محاسبه آرای بدون بایومتریک نیز شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>