دومین گزارش ملی تغییر اقلیم نشر گردید

| 29 October 2018, 16:25

اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور دومین گزارش ملی تغییر اقلیم را که متخصصان داخلی آن را تهیه کرده است، نشر کرد.

شاه زمان میوندی رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که نشر دومین گزارش ملی تغییر اقلیم، یک بار دیگر تعهدات افغانستان را در قبال مفادات چارچوب کنوانسیون‌های تغییر اقلیم ملل متحد و تطبیق مکلفیت‌های ملی را تجدید می‌کند.

او اهداف ارایه این گزارش را فراهم‌نمودن معلومات جدید در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ی که باعث گرمایش جهانی می‌گردد، تدابیر برای سازگاری با تغییر اقلیم، اقدامات اتخاذ شده جهت کاهش اثرات ناشی از گازهای گلخانه‌ی و هم‌چنان گزارش‌دهی از حمایت مورد نیاز و دریافت شده عنوان کرد.

میوندی افزود که دومین گزارش ملی تغییر اقلیم حایز اهمیت می‌باشد به خاطر که افغانستان نسبت به سایر کشورهای پیشرفته جهان مقدار کم گازی گلخانه‌ی را منتشر می‌کند و در تغییر اقلیم نقش بزرگی ندارد، اما از جمله آسیب پذیرترین کشورها است.

به گفته میوندی نشر گزارش ملی تغییر اقلیم، برای حکومت افغانستان مهم است تا برای مبارزه با چالش های برخاسته از تغییر اقلیم برنامه مشخص داشته باشد. موجودیت دانش لازم در مورد موجودیت اثرات ناگوار تغییر اقلیم جهت پلان گذاری یک امر لازم است.

این در حالیست که تغییر اقلیم در کشور در سال روان خسارات زیادی را به شهروندان کشور در روستاها وارد کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>