جشنواره هنری و هنرستان پروان گشایش یافت

| 28 October 2018, 08:48

به مناسبت روز جهانی هنر، هنرستان پروان در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت ایجاد گردید و در این بخش اثرهای هنری هنرمندان این ولایت گرد آوری خواهد شد.

محمد رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور گفت که باتوجه به فرصت‌های که پروان دارد، این وزارت در صدد آن است تا زمینه های گسترش فعالیت‌های هنری و فرهنگی را مساعد سازد.

عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان گفت که هم اکنون در هنرستان پروان اثرهای هنری از هنرمندان ولایت‌های بامیان، میدان وردک، کابل و پروان در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده شده است.

هاشمی افزود هنرستان پروان پس از گشایش با چهل اثر هنری از هنرمندان پروان به گونه دایمی و مجانی بروی بازدید کننده گان باز خواهد بود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>