آرای کاپیسا به کابل انتقال شد

| 22 October 2018, 21:05

در پی درگیری میان دو نامزد در نزدیک گدام‌های کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت کاپیسا، تمام آرای این ولایت پیش از شمارش به کابل انتقال شده است.

با ختم رای دهی در ولایت کاپیسا، ظاهرا یک نامزد می خواست که شماری از آرای تقلبی را وارد گدام کمیسیون مستقل انتخابات کند که نامزد دیگر مانع شده و درگیری میان دو نامزد رخ داد.

محمد قاسم قسیم رییس کمیسیون انتخابات در ولایت کاپیسا گفته است که افراد مسلح یک نامزد می‌خواست داخل گدام ها شود که درگیری میان افراد قاضی احمدی و اقبال صافی  رخ داد.

به گفته قسیم صندق‌های رای از ۷ محل رای دهی به جای دیگر انتقال به مرکز رای دهی به جای دیگر انتقال شده است و هنوز صندق ها ناپدید است.

او افزود که برخی از صندق‌های دیگر را که احتمال تقلب می‌رفت امنیت ملی در هماهنگی با کمیسیون انتخابات  باخود برده بود و امروز به کمیسیون انتخابات کاپیسا تسلیم کرده است.

رییس کمیسیون انتخابات کاپیسا گفت که افراد مسلح در تمام مراکز رای‌دهی داخل شده بودند و صندق‌های بعضی از مراکز در کنترول آنان نبوده است.

با این حال عبداللطیف مراد والی کاپیسا گفت که  قرار معلومات که  آنان به دست آورده بودند در دو مرکز رای‌دهی در روز دوم انتخابات تقلب می‌شد و به دلیل بی نظمی روند رای دهی را در این دو ممل بسته کردند.

عبدالبصیر خپلواک فرمانده پولیس کاپیسا  گفت زمانی‌که به گدام‌های کمیسیون انتخابات کاپیسا رفتند، افراد مسلح اقبال صافی از نامزدان این انتخابات در ساحه حضور داشتند و از ورود صندوق‌های مشکوک می‌خواستند پیش‌گیری کند.

او گفت که از از افراد مسلح اقبال صافی خواستند که ساحه را ترک کنند زیرا وظیفه آنان نیست، اما درخواست آنان پذیرفته نشد و منجر به درگیری شد.

فرمانده پولیس کاپیسا افزود که در همان هنگام حسین سنجنی رییس شورای ولایتی با تعدادی از افراد مسلح در منطقه حضور پیدا کردند، اما معلوم نشد که به حمایت کی آمده اند.

در کاپیسا ۱۶۰۰۰۰ نفر ثبت نام کرده بودند و به اساس آمار کمیسیون انتخابات ۴۱۰۰۰ نفر رای داده اند.

در ولایت کاپیسا 28 مرد و 7 زن نامزد بودند که برای 4 کرسی باهم رقابت می کردند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>