رییس‌جمهور از حضور گستردۀ مردم در انتخابات قدردانی کرد

| 21 October 2018, 18:22

رییس جمهور غنی در پایان دومین روز انتخابات مجلس نماینده‌گان، از شهروندان کشور برای شرکت انتخابات قدردانی کرد.

او در یک پیام ویدیویی، برگزاری انتخابات و حضور گستردۀ مردم به ویژه زنان در این روند را نشانۀ ارادۀ مردم برای تغییر توصیف کرد.

رییس جمهور گفت: "گفت که «من از تمامی شما سپاس‌گزاری می‌کنم که با استفاده از رأی خود نشان دادید که خشونت نمی‌خواهید."

او افزود: "شما به طالبان ثابت کردید که نمی‌توانند هیچ کسی را به زور مهار کنند. شما آشکارا از سوی طالبان تهدید شدید، اما شما با تمام قوت ارادۀ خود را تمثیل کردید و به زور تسلیم نشدید."

این در حالیست که طالبان پیش از برگزاری انتخابات تهدید کرده بودند که مانع برگزاری انتخابات می‌شوند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>