در مراکز ‌که بسته مانده‌اند فردا انتخابات برگزار می‌شود

| 20 October 2018, 15:09

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید در محل‌ها و مرکزهای رأی‌دهی که کارمندان کمیسیون ناوقت حاضر شده‌اند و یا مواد ناوقت رسیده ‌اند، روند رأی‌دهی تا ساعت شش امشب تمدید می‌شود.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات لحظات پیش در یک نشست خبری گفت اگر تا ساعت ۱ پس از چاشت امروز برخی از محل‌ها باز نشوند، احتمال دارد انتخابات در آن محل‌ها فردا برگزار شود.
آقای صیاد می‌گوید کمیسیون دربارۀ برگزاری انتخابات در برخی از محل‌های رأی‌دهی به روز یک‌شنبه، امروز تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

کمیسیون انتخابات در حالی از احتمال برگزاری انتخابات به روز یک‌شنبه در برخی از محل‌های رأی‌دهی خبر می‌دهد که امروز شمار زیادی از رأی‌دهنده‌گان از تأخیر در بازشدن مرکزهای رأی‌دهی در کابل و ولایات‌ شکایت داشتند.

به گفته باشنده‌گان کابل، با وجودی که روند رأی‌دهی ساعت هفت صبح از سوی رییس‌جمهور غنی آغاز شد، اما برخی از مرکزهای رأی‌دهی تا ساعت یازده پیش از چاشت بسته بودند.

باوجود تهدید طالبان شرکت مردم پر رنگ است و در برخی مناطق رای دهنده‌گان زن نیز چشم گیری است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>