نامزدان با جمع‌آوری تصاویرشان از شهرها، ادای مسوولیت کنند

| 18 October 2018, 09:14

اداره ملی حفاظت محیط زیست کشور از نامزدان مجلس نماینده‌گان خواسته است تا برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تصاویرشان را از شهرها جمع‌آوری کنند.

این اداره با نشر اطلاعیه‌ی گفته است که با ختم دوران مبارزات انتخاباتی نامزدان با ادای مسوولیت، تصاویرشان را از شهرها جمع آوری کنند.

بخش بزرگی از تصاویر نامزدان در بنرها و پوسترهای پلاستیکی چاپ شده است که بربنیاد اعلامیه اداره ملی حفاظت محیط زیست، تجمع آن که مواد مضر نیز دارند برای صحت و محیط زیست مضر است.

مبارزات انتخاباتی که 20 روز پیش آغاز شده بود، 12 شب گذشته پایان یافت و پس از این تا روز شنبه که انتخابات قرار است برگزار شود، نامزدان حق نصب پوستر و یا تبلیغات را ندارند.

از جانب دیگر شهرداری کابل هم به نامزدان گفته است که بعد از روز انتخابات تا 48 ساعت وقت دارند، بلبوردها، خوازه و تصاویرشان را جمع آوری کنند.

شهرداری کابل گفته است، در غیر این صورت، تمام وسایل و هم‌چنان پول تضمینی‌شان را ضبط نموده و آن‌ها را منحیث اشخاص تخطی کننده طبق قانون جریمه نقدی نموده و رسمآ به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی معرفی م‌ینماید.

هم‌زمان با ختم دوران مبارزات انتخاباتی، شماری از نامزدان شب گذشته تصاویر و بلبوردهای تبلیغاتی شان را از سطح شهرهاا جمع‌آوری کرده اند، اما تصاویر شماری از نامزدان هنوز در جاده‌ها و کوچه‌های شهر باقی مانده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>