نامزدان تاکنون 38 هزار ناظر معرفی کرده اند

| 10 October 2018, 04:23

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید تاکنون۵۳ نهاد مدنی، جریان‌های سیاسی، احزاب، رسانه‌ها و نامزدان برای نظارت از انتخابات اعتبارنامه دریافت کرده اند.

سید محمدهاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت: "تعداد ناظرین، احزاب و جریان‌های سیاسی که از ما اعتبارنامه گرفته، دوهزار و صد نفر می‌رسد و تعداد ناظرین کاندیدان به ۳۸هزار و هفت تن، تعداد ناظرین رسانه‌ها ۳۳۰ تن، تعداد ناظرین نهادهای انتخاباتی و اعضای جامعه مدنی به ۱۲هزار و ۱۰۰ تن نفر می‌رسد".

هاشمی گفت که تاکنون 9 ناظر بین‌المللی نیز اعتبارنامه دریافت کرده است و شماری از سفارت‌ها نیز برای اخذ جواز نظارت از روند انتخابات افغانستان به کمیسیون انتخابات مراجعه کرده اند.

او افزود که روند توزیع اعتبارنامه به منظور نظارت از انتخابات در ۲۳ میزان پایان می‌یابد و تمام جناح‌هایی که می‌خواهند نظارت کنند، باید تا این تاریخ برای گرفتن اعتبارنامه به کمیسیون انتخابات مراجعه کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات از نهادها، احزاب و نامزدان می‌خواهد تا برای کمک به شفافیت انتخابات، از انتخابات نظارت کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>