محکومیت دو افسر ارتش به 20 سال زندان

| 9 October 2018, 05:31

یک دادگاه ابتدایی در قول اردوی 201 سیلاب، دو افسر ارتش ملی را به جرم جاسوسی به سازمان استخبارات پاکستان، هرکدام را به 20 سال زندان محکوم کرد.

افراد متهم فرمانده کندک سوم لوای دوم و فرمانده تولی ثقیله این کندک در قول اردوی 201 سیلاب بودند.

توریالی مقنن وکیل مدافع این دو افسر، اتهامات علیه موکلین‌اش را رد کرده و گفت که اعترافات آنان به زور گرفته شده است، اما برای این گفته هایش ثبوت ارایه نتوانست.

حکم این دادگاه ابتدایی اعلام شد و متهمان می‌توانند استیناف خواهی کنند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>