تخریب شاهراه جوزجان- فاریاب با اسکواتور

| 9 October 2018, 14:30

مسوولان محلی در فاریاب می‌گویند که گروه طالبان بخش‌هایی از شاه‌راه جوزجان ـ فاریاب را با اسکواتور تخریب کرده‌اند.

عبدالکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب گفته است که روز گذشته طالبان با سکواتور در چهار موقعیت شاه‌راه را تخریب کرده اند.

طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند، اما راننده‌گانی که از این شاه‌راه گذشته اند تخریب جاده را تایید کرده و گفته اند که آنان ناگزیر شده اند که از کنار جاده تخریب شده بگذرند.

این رانند‌ه‌گان این عمل را محکوم کرده و گفته اند که این نباید مخالفان دولت به منافع عامه صدمه برسانند.

این در حالی است که پیش از این، مسوولان محلی در غزنی نیز گفته بودند که طالبان بخش‌های از شاه‌راه غزنی ـ پکتیا را تخریب کرده اند.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>