علمای دینی در رساندن پیام‌های محیط زیستی همکار می‌کنند

| 8 October 2018, 12:07

اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه چهار روزه تعلیمات محیط زیستی را برای 100 تن از علما، خطبا و ملاامامان مساجد شهر کابل تحت  برگزار کرد.

بربنیاد معلومات اداره محلی حفاظت محیطط زیست، این برنامه تحت عنوان "حفاظت محیط زیست از دیدگاه دین مبین اسلام و ساینس" به تاریخ 16 میزان در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار گردید.

انجنیر عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست هدف این برنامه را شریک ساختن موضوعات محیط زیستی با علمای دینی و استفاده اعظمی از آنان در تعلیمات و تبلیغات محیط زیستی از فراز منابر و تکایا عنوان کرد.

او گفت: "از آغاز خلقت بشر محیط زیست با انسان هم‌راه بوده است، اما به مرور زمان از اثر دخالت و فعالیت انسان، محیط زیست و منابع طبیعی به چالش رو برو شده، حتی آلوده‌گی‌های دست انسان در ابحار نیز انتشار یافته است."

به گفته صدیقی صدا علما، روحانیون و ملا امامان مساجد برای رساندن پیام‌های محیط زیستی به مردم و تشویق آنان به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی زیاد با اهمیت است.
معین اداره ملی حفاظت محیط زیست از علما و روحانیون تقاضا نمود تا موضوع حفظ محیط زیست را از منظر دین مبین اسلام به آگاهی مردم برسانند تا چالش‌ها و آلودگی‌های محیط زیستی کاهش یابد.

علمای حاضر در این برنامه، در رابطه به اهمیت آب، هوا، زمین، نباتات، شکار حیوانات و پرنده‌گان از دیدگاه دین مبین اسلام بحث و تبادل نظر کردند.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>