پنجاه نامزد مجلس نمایندگان جریمه نقدی شد

| 2 October 2018, 04:56

در چهار روز نخست مبارزات انتخاباتی پنجاه نامزد مرتکب تخطی های انتخاباتی شده و کمیسیون مستقل انتخابات آنان را جریمه نقدی کرده است.

ذبیح الله سادات یکی از معاونان سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای بررسی تخطی های انتخاباتی، یک کمیته تشکیل شده است.

به گفته سادات، پنجاه نامزدی که جریمه شده اند تا قواعد و قوانین انتخابات را نقض کرده اند و یا هم به رقابت های ناسالم پرداخته اند.

سادات گفته است نامزدان که مرتکب تخطی و تخلفات انتخاباتی می شوند از ۵ هزارتا یک صدهزار افغانی نظر به نوعیت تخطی ها جریمه می‌شوند و در صورت تکرار تخطی ها و تخلفات از ۴ الی ۵ روز از مبارزات انتخاباتی محروم می گردند.

در این حال مهدی مبشر رییس حرکت شهروندی افغانستان گفت که متاسفانه شماری از نامزدان با آغاز مبارزات انتخابات تصاویر شان در دوکان ها، خانه‌ها و یا هم در چراغ ها و علایم ترافیکی نصب کرده اند که تخطی انتخاباتی است.

وی افزود که از جانب دیگر شماری از نامزدان، شعارهای شان را فراتر از صلاحیت های قانونی نمایندگان مجلس نوشته اند که نشان دهنده عدم آگاهی شان و فریب دهی مردم را آشکار می سازد.

مبارزات انتخاباتی  نامزدان مجلس نمایندگان از روز جمعه 6 میزان آغاز شد و قرار است تاریخ ۲۵ ام میزان ادامه می‌یابد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>