مشاور تازه شورای امنیت ملی به کارش شروع کرد

| 26 August 2018, 13:27

.محمداشرف غنی رییس جمهور کشور حمدالله محب شورای جدید شورای امنیت ملی را پیش از چاشت امروز به گونه رسمی به کارمندان این نهاد معرفی کرد.

محب که سفیر افغانستان در امریکا بود، در پی استعفای محمدحنیف اتمر از پست مشاوریت شورای امنیت ملی به این پست مقرر شده است.

رییس جمهور غنی در مراسم معرفی مشاور تازه شورای امنیت ملی گفت: "قبولی استعفای یک دوست و هم‌کار دوامدار برای من یک تصمیم دشوار بود، اما به‌خاطر منافع علیای کشور این تصمیم باید گرفته می‌شد".

او از کارکردهای اتمر قدردانی کرد و گفت که در بخش های دیگر از تجربیات وی استفاده خواهد شد.

رییس جمهور از داکتر محب به عنوان یک سفیر مبتکر یاد کرد و گفت که مشاوریت امنیت ملی وظایف مهمی را به دوش خواهد داشت.

حمدالله محب مشاور تازه شورای امنیت امنیت ملی ضمن تشکر از اعتماد رییس جمهور گفت: "این مسوولیت عظیم است، همان‌گونه که امور سفارت را به پیش بردم، تلاش بیشتر خواهم کرد تا این وظیفه را نیز به وجه احسن انجام دهم".

او اتمر را دوست و همکار نزدیک خواند و افزود که از به مشوره با وی ادامه می دهد.

محمد حنیف اتمر از متحدان نزدیک رییس جمهور غنی بود و یکی از مهره‌های کلیدی حکومت نیز به شمار می‌رفت.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>