کاروان صلح هراتیان رهسپار کابل شد

| 7 August 2018, 21:30

کاروان صلح‌طلبان هرات که متشکل از ۲۰ فرد دارای معلولیت است، روز سه شنبه از آن ولایت راه کابل را در پیش گرفت. 

این کاروان افراد دارای معلولیت، مسیر ۱۲۰۰ کیلومتری هرات - کابل را پیاده و شماری هم با ویلچر طی خواهند کرد.

این صلح‌طلبان می‌خواهند که ندای صلح را از هرات تا کابل سر دهند و طرف‌های دخیل در جنگ افغانستان را به هم‌دیگرپذیری و مصالحه تشویق کنند.

ظاهر یکی از اعضای کاروان صلح‌جویان هراتی، گفت که جنگ و خون‌ریزی در کشور بس است.

او با اشاره به معلولیتی که دارد، گفت: " با این حالت راه طولانی را ادامه می‌دهیم تا مخالفین هم ببینند و رحمی به دل شان آید و با دولت صلح کنند".

ضیا یکی دیگر از این افراد گفت که از جنگ خسته شده اند: "از دولت و طالبان می‌خواهیم که باهم بنشینند و صلح کنند".

اعضای این کاروان، متشکل از قربانیان جنگ‌های هفده سال اخیر اند که هر یک، عضوی از بدنش را در جریان بیش از یک‌ونیم دهه‌ی گذشته در حمله‌های هراس‌افگنانه و جنگ از دست داده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>