تضمین شفافیت انتخابات؛ رییس جمهور فرمانی صادر کرد

| 7 August 2018, 19:02

رییس جمهور به منظور شفافیت و بی‌طرفی افراد نظامی و ملکی دولتی، فرمان چهار ماده‌یی را صادر کرد. 

در این فرمان، به تمام کارمندان نهادهای نظامی و ملکی سه قوه‌ی دولت (اجرایی، تقنینی، عدلی و قضایی) دستور داده شده است که از مداخله در روند انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها خودداری کنند.

در فقره‌ی دوم و سوم ماده‌ی اول این فرمان، ورود خودسرانه و بدون اجازه‌ی نظامیان کشور و انتقال اسلحه به مراکز رأی‌گیری و شمارش آرا ممنوع قرار داده شده است.

محمدهارون چخانسوری، سخنگوی ارگ، بخشی از ماده‌ی دوم را روز سه شنبه در نشستی چنین بیان کرد: "نیروهای امنیتی و دفاعی مکلف اند تا امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز ثبتِ‌نام رأی‌دهنده‌گان، محلات رأی‌دهی و مراکز شمارش آرا را تأمین نمایند".

همچنان رییس جمهور، در بند دوم همین ماده، بر اجرای احسن وظایف نیروهای امنیتی و توجه این نیروهای به حفظ کرامت انسانی و حقوق قانونی کارمندان انتخاباتی، ناظران، رسانه‌ها و رأی‌دهنده‌گان تأکید کرده است.

فرمان رییس جمهور، به نیروهای امنیتی دستور داده است که جلو ورود محافظان مقام‌های دولتی و افراد مسلح غیرمسوول را در مراکز انتخاباتی بگیرند.

آقای چخانسوری، همچنان گفت که بر بنیاد فرمان رییس جمهور، هیچ مقام و کارمند دولتی نمی‌تواند که منابع دولتی را به نفع یا ضرر نامزدان انتخابات به کار گیرند.

در این فرمان آمده است: "وزارت امور داخله مکلف است تا تعداد لازم منسوبین طبقه اناث پولیس ملی را به منظور مشارکت بیشتر زنان در انتخابات و تأمین مصؤونیت آنها در مراکز انتخابات توظیف کند".

کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس این فرمان، مؤظف شده اند تا از مداخله‌ی مقام‌ها و کارمندان دولتی به نهادهای مربوط خبر بدهند.

به گفته‌ی سخنگوی رییس جمهور، تمام کسانی که از این فرمان سرپیچی کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

تطبیق این فرمان رییس جمهور را کمیته‌ی کاری و مشورتی به ارگ گزارش خواهد داد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>