دوازده تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر مجازات شدند

| 31 July 2018, 13:13

دادگاه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در جریان هفته گذشته ۱۲تن را در پیوند به ۹ پرونده جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر به بیش از دو سال تا بیست سال زندان محکوم کرده است.

بربنیاد یک خبرنامه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، این افراد توسط پولیس در ارتباط به قاچاق بیش از۲۳۳ کیلوگرام موادمخدر نوع هیرویین، بیش از ۹۹کیلوگرام مورفین، ۲۰کیلوگرام تریاک، بیش از۱۶۸ کیلوگرام چرس،۹۰لیتراستایل کلوراید و۳۴ گرام مت امفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت وغرض تعقیب عدلی و قضایی با پرونده‌های شان به این مرکز ارسال شده بودند.

بازداشت مظنونان

در اعلامیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات آمده است که در جریان یک هفته اخیر، نیروهای امنیتی و کشفی 15 مظنون به شمول ۱ خانم را در پیوند به ۱۱پرونده بازداشت کرده است.

در خبرنامه گفته شده که بازداشت شده‌گان با پرونده‌های شان برای تعقیب عدلی و قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ارسال شده است.

از جملۀ بازداشت شدهگان ۵ تن آن افرادی اند که می‌خواستند هیروئین را با استفاده از شیوه‌های جاسازی درب طن و بکس‌های سفری‌شان از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی  به شهر دهلی کشورهندوستان  انتقال دهند که از سوی موظفین پولیس و دادستان موظف مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر شناسایی و بازداشت شدند.

پولیس این مظنونان از ولایت‌های کابل، پروان، کندهار، بدخشان، کاپیسا، لغمان و بلخ همراه با مواد مخدر و پول نقد بازداشت کرده است.

در خبرنامه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات آمده است که از نزد بازداشت شده‌گان به طور مجموعی بیش از۹ کیلوگرام هیرویین، بیش از ۳۸ کیلوگرام تریاک، بیش از۱۵۱کیلوگرام چرس ، ۹۴گرام شیشه، مبلغ ۱۳۵۳۱۰افغانی،۲۷۰۰ دالرامریکایی،۲۵۰۰۰ کلدارپاکستانی، ۳۲۳۰ کلدارهندی، ۱۶ سیت تیلیفون همراه و۳عراده واسطه نقلیه کشف و ضبط شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>