دختر سویدنی مانع اخراج پناهجوی افغان شد

| 25 July 2018, 12:26

به تازه‌گی ویدیویی از یک دختر جوان سویدنی در صفحات اجتماعی نشر شده است که نشان می‌دهد این دختر جوان پس از تلاش زیاد، مانع اخراج یک پناهجوی 52 ساله افغان می‌شود.

قرار بود حکومت سویدن این پناهجوی افغان را که درخواست پناهنده‌گی اش رد شده بود، توسط یک پرواز به ترکیه و از آنجا وی را به کابل انتقال دهد.

این دختر سویدنی که الین ارسون نام دارد و پیش از پرواز هواپیما در جایش ایستاده شده و از صفحه فیسبوکش نشرات زنده را آغاز می‌کند و می‌گوید هر آنچه را که بتواند برای نجات این پناهجو انجام می‌دهد.

در این نشرات زنده این الین ارسون می‌گوید تا زمانی‌که او ایستاده است، هواپیما نمی‌تواند پرواز کند و اگر مسافران دیگر نیز در کنارش ایستاده شود، خلبان ناگزیر می‌شود وی را از هواپیما پایین کند.

هنگام نشرات زنده، یک مردی خطاب به این دختر سویدنی گفت که این قانون کشورش است.

اما الین در پاسخ به او گفت: ".بلی، اما من تلاش می‌کنم که قاعده را تغییر بدهم. من با این چنین قوانین موافق نیستم."

او خطاب به مسافران هواپیما گفت که شاید دیگران ناراحت شوند که شاید پرواز شان را از دست بدهند، اما این مرد اگر به افغانستان برگردد، می‌میرد.

با وجود تلاش مامورین، دیگر مسافران مبنی بر منصرف کردن وی از این کارش، اما این دختران جوان در حالی‌که اشک در چشمانش جاری بود به تلاشش ادامه داد.

در نهایت تلاش الین نتیجه داد و یک فوتبالیست که مسافر این هواپیما بود نیز در کنارش قرار گرفت و موظیفین هواپیما مجبور شدند که پناهجوی افغان را از هواپیما بیرون کنند.

هواپیما لحظات بعد پرواز کرد، اما این پناهجوی افغان در سویدن باقی ماند.

در سال‌های اخیر به دلیل افزایش پناهجویان در کشورهای اروپایی و در مواردی هم نقض قوانین آن کشورها از سوی این پناهجویان، شهروندان اروپایی از حضور پناهجویان در کشورهای شان راضی نیستند.

اما برخی از نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و شماری از شهروندان اروپایی در کنار معترضان افغانی که خواهان توقف اخراج پناهجویان افغانی استند اشتراک می‌کنند تا مانع اخراج افغان‌ها شوند.

این عمل‌کرد انسان دوستانه دختر جوان سویدنی در رسانه های اجتماعی مورد ستایش شهروندان افغان قرار گرفته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>