۷۷ تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ماه سرطان بازداشت شده اند

| 24 July 2018, 09:03

نیروهای امنیتی و کشفی کشور، در جریان ماه سرطان سال روان،  ۷۷ تن به شمول پنج خانم و یک شهروند ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر و مسکرات بازداشت کرده اند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در خبرنامه‌ای گفته است که این افراد در پیوند به ۵۷ پرونده بازداشت و برای تعقیب عدلی به آن مرکز معرفی شده اند.

بربنیاد خبرنامه در پیوند به این قضایا ۱۳۳.۳۱کیلوگرام هیرویین، ۳۷۸.۵۳۳کیلوگرام تریاک، ۳۰۵.۱۵۶ کیلوگرام چرس، ۳۱.۹ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۲۵.۵۶۳ کیلوگرام شیشه، ۲۳۵ لیترتیزاب، ۳۰ قرص تابلیت روان‌گردان (k) کشف و ضبط گردیده است.

در خبرنامه آمده است که در جریان ماه سرطان دادگاه‌های ابتدایی و استیناف مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ۶۲ تن را در پیوند به ۴۲ پرونده در جلسات علنی از یک سال و یک ماه تا ۱۶ سال زندان محکوم کرده اند.

در این ماه هم‌چنان پس از فیصله دادگاه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر توسط دادگاه دیوان امنیت عامه دادگاه عالی به قطعیت۱۵ قضیه فیصله صادر شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>