حکومت: کمیسیون تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند

| 23 July 2018, 12:05

رهبران حکومت، روز یکشنبه با اعضای کمیسیون انتخابات، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد، نماینده‌ی اتحادیه‌ی اروپا و شماری از سفرای کشورهای حامی انتخابات، دیدار کرده اند.

ارگ در خبرنامه‌ای به نقل از رییس جمهور غنی، می‌گوید: "رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون مستقل انتخابات تقاضا می‌نماید تا به زودترین فرصت ممکن، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری را مشخص و با مردم شریک سازد".

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی نیز امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که در این نشست، رهبری حکومت، از کمیسیون انتخابات خواست که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند تا جایی برای ابهام در اراده‌ی حکومت وحدت ملی در برگزاری انتخابات باقی نماند.

رییس اجرایی، تأکید کرد که انتخابات باید آن‌گونه که مردم توقع دارند، عاری از تقلب و تخطی باشد.

از سوی دیگر، در نشست روز گذشته، سران حکومت از کمیسیون انتخابات خواسته اند که از چه‌گونه‌گی روند ثبتِ‌نام رأی‌دهنده‌گان به شهروندان اطمینان دهند و برای نظارت از انتخابات، زمینه را برای احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و ناظران ملی و بین‌المللی فراهم کند.

به گفته‌ی رییس جمهور در این نشست، مداخله‌ی هرکس به شمول کارمندان حکومتی در امور جرم است و حکومت برای جلوگیری آن اقدام می‌کند.

رییس جمهور، تأکید کرده است که جعل و فساد در انتخابات جرم است و باید بر بنیاد قوانین به‌ آن رسیدگی شود. 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>