پولیسی که انتحارکننده را هدف قرار داد، تقدیر شد

| 17 July 2018, 13:34

فرمانده پولیس کابل یک سرباز پولیس حوزه چهارم امنیتی شهر کابل را که روز گذشته یک انتحارکننده را متوقف کرده بود، تقدیر کرد.

این سرباز که صدیق الله نام دارد، روز گذشته یک انتحارکننده‌ی را که می‌خواست تجمع اعتراضی هواداران جنرال دوستم را در پارک شهرنو کابل هدف قرار دهد با شلیک گلوله متوقف کرده بود.

در مراسمی که به منظور تقدیر از این سرباز پولیس در کابل برگزار شده بود، جنرال داوود امین فرمانده پولیس کابل ضمن تقدیر نقدی از این سرباز، به وی پیشنهاد رتبه افسری را نیز داده است.

هرچند در خبرهای نخستین گفته شده بود که انتحارکننده با شلیک گلوله‌ی همین سرباز کشته شده است، اما بعدا سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفت که انتحارکننده زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده است.

این بار نخست نبود که انتحارکننده‌ی می‌خواست تجمع معترضان را در شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار دهد، در یک مورد دو سال پیش انتحارکننده‌ی تظاهرات جنبش روشنایی را در شهر کابل هدف قرارداد و جان شماری زیادی از مردم را گرفت و شماری را نیز زخمی کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>