برای انتخابات شورای ولسوالی‌ها نامزدان کافی ثبت نام نکرده اند

| 16 July 2018, 15:55

کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام لیست ابتدایی نامزدان شورای ولسوالی‌ها، اعلام کرد که نامزدان کافی برای کسب پست‌های این شورا ثبت نام نکرده اند.

عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در مجموع در شورای ولسوالی‌ها 6152 تن ثبت‌نام کرده بودند که 6081 تن شان واجد شرایط و 71 تن دیگرشان حذف شده است.

به گفته صیاد چالش دیگر فرا راه انتخابات شورای ولسوالی‌ها این است که در برخی از ولسوالی‌ها نامزدان مرد و زن کمتر از تخصیص کرسی‌ها ثبت نام کرده اند، در برخی ولسوالی‌ها به همان اندازی کرسی‌ها ثبت‌نام کرده اند که رقابت میان شان برگزار شده نمی‌تواند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در برخی ولسوالی‌ها نامزدان مرد به حد کافی ثبت‌نام کرده اند، اما نامزدان زن به اندازی کرسی‌های تخصیص یافته برای شان ثبت‌نام نکرده اند.‎

او افزود که این چالش در سیزده ولایت این مشکلات وجود دارد، اما در 44 ولسوالی دیگر به دلیل مشکلات امنیتی هیچ ثبت‌نام رای دهنده و نامزدان صورت نگرفته است.

عوامل

رییس کمیسیون مستقل انتخابات شرط داشتن سند تحصیلی صنف دوازدهم برای نامزدان، چالش‌های فرهنگی برای زنان و برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها برای نخستین‌بار را از جمله عواملی عنوان کرد که سبب شده تا نامزدان کافی برای شورای ولسوالی‌ها ثبت نام نکنند.

بربنیاد آمارها در 120 ولسوالی هیچ نامزد زن تاکنون ثبت نام نکرده است و در 206 ولسوالی دیگر شمار زنانی که ثبت نام کرده اند یا کمتر از تعداد کرسی‌هاست و یا به اندازه همان کرسی‌ها می‌باشد که زمینه رقابت مساعد نمی‌شود.

صیاد گفت که برای حل این چالش‌ها از گفت و گو با نهادهای زنان و نهادهای که به زنان کار می کنند تا تفاهم با وزارت معارف خبر داد.

او افزود در برخی موارد شاید کسی سواد نوشتن و خواندن داشته باشند، اما سند صف دوازدهم را ندارد، بنابر این با وزارت معارف صحبت شده ت از آنان یک امتحان اخذ شود و در صورت کامیاب شد اجازه نامزد شدن در شورای ولسوالی‌ها کسب کنند.

در قانون انتخابات، درجه تحصیل، تجربه کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی و سابقه سکونت در حوزه انتخاباتی مربوطه را سه معیار برای نامزدان شورای ولسوالی‌ها مطرح کرده است.

اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر علاوه آن تکمیل سن ۲۵ سالگی در روز نامزد شدن، سند فراغت از  صنف دوازدهم و ثبت‌نام خود وی به عنوان رای‌دهنده را نیز شامل شرایط ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>