عبدالله: با برگشت دوستم مخالف نیستم

| 12 July 2018, 17:58

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور امروز پنجشنبه (۲۱ سرطان) در سخنرانی‌اش به خبرنگاران در بروکسل گفت که مردم باید از جزییات نبود جنرال دوستم، در کشور آگاهی حاصل کنند.

او تأکید کرد که در قبال برگشت جنرال دوستم از ترکیه به کشور "موضع مخالف" ندارد و اگر مانع "حقوقی یا قانونی" فراراه برگشت معاون اول ریاست جمهوری وجود دارد، باید مردم بدانند.

رییس اجرایی گفت که طرفدار این نیست که شخصیت‌های کشور در خارج باشند و اجازه‌ی برگشت به افغانستان را نداشته باشند.

یکی از خواست‌های هواداران جبنش نیز، برگشت بدون قید و شرط جنرال دوستم به کشور است که در جریان تظاهرات ده روز گذشته‌ی شان به آن تأکید کرده اند.

جنرال دوستم، حدود دو سال قبل پس از آن به ترکیه رفت که احمد ایشچی، اتهام اذیت جنسی را بر وی وارد ساخت.

دادستانی کل، هفت تن از محافظان جنرال دوستم را در پیوند به این قضیه تحت بازجویی قرار داد و سپس دادگاه هر کدام را به هشت سال زندان محکوم کرد.

هرچند، حزب جنبش، این اتهام‌ها را دسیسه سیاسی در برابر جنرال دوستم خواند. 

رولا غنی، بانوی نخست کشور گفته بود که جنرال دوستم در حبس خانه‌گی به سر می‌برد؛ اما ارگ از آن زمان تا اکنون در این خصوص خاموشی اختیار کرده است.

در جریان همین هفته، جنرال دوستم، معاون اول و محمدسرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در انقره‌ی ترکیه دیدار کردند.

در این دیدار آقای دانش، حضور جنرال دوستم را در افغانستان یک ضرورت و گام موثر در تحكيم روند تفاهم ملی، پيشرفت پروسه صلح، برگزاری انتخابات و استحكام وحدت ملي عنوان کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>