دفاتر کمیسیون انتخابات در فاریاب و سرپل بسته شد

| 11 July 2018, 14:48

هواداران حزب جنبش در پی اعتراض‌های نُه‌روزه‌ی شان دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در فاریاب و سرپل بستند.

آنان هشدار دادند که تا زمان پذیرفته‌شدن خواست‌های شان به کارمندان کمیسیون انتخابات اجازه‌ی کار نمی‌دهند.

برگشت جنرال دوستم از ترکیه به کشور و رهایی نظام‌الدین قیصاری از خواست‌های معترضان است.

اعتراض‌کننده‌گان هشدار دادند که اگر در پی فشارهای مدنی حکومت به پذیرش خواست‌های شان تن ندهند، انتخابات را تحریم می‌کنند.

محمدامان امان، رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در فاریاب گفت که معترضان ساعت هشت بامداد امروز این دفتر را بستند. 

به گفته‌ی وی، هواداران جنبش هشدار داده اند که کارمندان انتخابات اجازه‌ی داخل‌شدن به دفتر را ندارند.

آقای امان افزود: "ما با پولیس و مقام‌های محلی به صورت شفاهی تماس گرفتیم، پولیس آماده‌گی خود را دارد که معترضان داخل دفتر نشوند".

همچنان، عزیزاحمد رسولی، رئیس ولایتی کمیسیون انتخابات در سرپل گفت: که در کنار بستن کمیسیون انتخابات، معترضان کمیسیون شکایات انتخاباتی را نیز در این ولایت بسته اند.

آقای رسولی، گفت: "ما هم به خاطر جلوگیری از خطرات احتمالی کارمندان را رخصت کردیم".

کمیسیون‌های ولایتی انتخابات در فاریاب و سرپل پس از آن مسدود می‌شود که پیش از این جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، در بیانیه‌ای هشدار داده بود که اگر قیصاری رها نشود، برنامه‌های دولت به ویژه انتخابات در شمال افغانستان با چالش روبه‌رو خواهد شد.

ایتلاف ملی برای نجات افغانستان – که متشکل از احزاب جنبش، حزب وحدت اسلامی مردم و جمعیت افغانستان است – نیز در پی جنجال‌ها در شمال کشور، از تحریم انتخابات هشدار داده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>