نمایشگاه تولیدات و خدمات داخلی در کابل گشایش یافت

| 10 July 2018, 15:44

نمایشگاه چهارروزه از تولیدات داخلی و خدمات سکتور خصوصی در کابل گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۱۷۰ نهاد دولتی و خصوصی شرکت کرده اند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور قبل از گشایش این نمایشگاه، در نشست ملی مشارکت برای ارتقا، گفت که افغانستان نیاز جدی به افزایش تولیدات داخلی و بهبود صنعت دارد.

به باور وی، رشد سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور سبب بهبود وضعیت اقتصادی و زدودن فقر و بیکاری می‌شود و از این همین‌رو حکومت در قبال همکاری با سکتور خصوصی متعهد است.

آقای عبدالله افزود: "انتظار داریم که نمایشگاه چهار روزه‌ی سکتور خصوصی بتواند نتیجه‌ای خوب در پی داشته باشد تا از یک طرف به تقویت تولیدات و محصولات داخلی بینجامد و از طرف دیگر چالش‌ها فراراه سرمایه‌گذاری را برملا سازد".

رییس اجرایی، تأیید کرد که قاچاق غیرقانونی معادن و فساد موانع بزرگ سد راه سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

ندا سرمایه‌گذار و برگزارکنندۀ این نشست، سرمایه‌گذاری در کشور را خودگذری خواند.

به باور سرمایه‌گذاران، در کنار تغییرات مثبت در بخش سرمایه‌گذاری، هنوز هم مشکلاتی فراراه کارشان وجود دارند.

سرمایه‌گذاران از حکومت خواستند که مشکلات شان را از طریق شورای عالی اقتصادی و کمیتۀ اقتصادی حل کند.

ناامنی، بروکراسی، فساد، نبود تسهیلات لازم (مکان، انرژی و ترانسپورت) در پارک‌های صنعتی، از مشکلات عمده‌ی سرمایه‌گذار است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>