۵۹ عملیات؛ بازداشت ۶۰ مظنون قاچاق مواد مخدر

| 4 July 2018, 14:51

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفته است که پولیس مبارزه با مواد مخدر، در جریان یک هفته، ۵۹ عملیات را راه‌اندازی کرده اند.

بر بنیاد معلومات این اداره، کابل، هرات، ننگرهار، پکتیا، کندز، فراه، هلمند، بدخشان، نیمروز، غزنی، پروان، کاپیسا، خوست و کنر در این عملیات‌ها شامل بوده اند.

اسدالله یادگاری، سخنگوی این معینیت، می‌گوید که در جریان این عملیات‌ها ۶۰ تن به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت شده اند.

به گفته‌ی وی، در این عملیات‌ها، ۴۸۶ کیلوگرام مواد مخدر گوناگون که شامل هیرویین، تریاک، چرس، امفتامین، تابلیت K، کشمش تخمیرشده و مواد کیمیاوی می‌شود، به دست پولیس افتاده است.

همچنان، از نزد افراد مظنون به قاچاق مواد مخدر،  بیش از هفده هزار دالر امریکایی به دست آمده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>