تطبیق چارچوب سندای و چالش‌ها در افغانستان

| 4 July 2018, 14:01

نجیب‌آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، در کنفرانس وزیران کشورهای آسیایی پیرامون خطرهای حوادث که در منگولیا برگزار شده است، گفت که افغانستان برای تطبیق چارچوب سندای – که برای کاهش خطرهای حوادث طبیعی ایجاد شده است – با چالش‌های متعددی مواجه است.

سندای چارچوبی برای کاهش خطرهای حوادث طبیعی است که در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۸۷ کشور آن را در شهر سندای جاپان تصویب کردند.

 نداشتن دیتابیس مرکزی خسارات و تلفات ناشی از حوادث، ظرفیت محدود مدل‌سازی خطرات ناشی از حوادث و تجزیه و تحلیل معلومات مبتنی بر آن برای مقابله با خطرات باالقوه و باالفعل ناشی از  آنها، کمبود ظرفیت‌های مالی وتخنیکی برای ادغام مسایل مرتبط به کاهش خطرات در برنامه‌های توسعوی، از چالش‌های عمده فراراه تطبیق این چارچوب جهانی است.

همچنان آقای فهیم، دوام جنگ، بی‌ثباتی و ناتوانی در اجرای برنامه‌های ناشی از کاهش خطرها در مناطق جنگ‌زده، افزایش روند مهاجرت کشاورزان و روستانشینان به دلیل تغییرات اقلیمی، خشکسالی و سایر حوادث طبیعی، ناتوانی در تأمین نیازها و اسکان دوباره این افراد و تسریع روند بیابان‌زایی و اثرهای مخرب آن بر محیط زیست و کیفیت زندگی جوامع محلی از دیگر چالش‌ها در تطبیق چارچوب سندای عنوان کرد.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت: "دیگر هیچ کشوری  به تنهایی نمی‌تواند در مهارساختن این هیولای ویرانگر (حوادث طبیعی) به موفقیت برسد، بناءً بر ماست که مسایل و مصایب خود را تحلیل و با کمک خرد جمعی و مبادله دانش و تجربه یکدیگر خود را در راه غلبه بر چالش‌ها یاری رسانیم".

او تأکید کرد که افغانستان به صورت جدی تلاش می‌کند تا اهداف موجود در چارچوب سندای را عملی کند و تدوین راهبر کاهش خطرها و مبارزه با حوادث طبیعی، توانمندسازی نهادها و جوامع محلی در برابر حوادث، افزایش آگاهی مردم در راستای پیش‌گیری از وقوع و راه‌های مبارزه با حوادث طبیعی، از جمله کارکردهای عمده در این بخش است.

به گفته‌ی وی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی مختلف با حضور نهادهای دولتی، جهانی و مدنی، برای تدوین نقشه راه تطبیق چارچوب سندای و مسوده‌ی ابتدایی آن، آغاز کار برنامه‌ریزی ملی در راستای هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی، جهانی و غیردولتی، تلاش برای ساخت نمایه‌های آسیب‌پذیری مناطق حادثه‌خیز، گام‌هایی دیگر می‌باشد که برداشته شده است.

کنفرانس کشورهای آسیایی پیرامون کاهش خطرات حوادث ساعت ۴:۰۰ عصر سه شنبه (۱۲ سرطان) با سخنرانی معاون نخست وزیر منگولیا، در شهر آلان‌باتور، پایتخت آن کشور آغاز شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>