"حوزه‌بندی غزنی در انتخابات پارلمانی نقض قانون انتخابات است"

| 2 July 2018, 16:26

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی را مخالف قانون انتخابات دانسته و ابراز نگرانی کرده است.

بربنیاد یک اعلامیه‌ای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در نشست که روز گذشته این کمیسیون برگزار کرده بود، با اکثریت آرا تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در مورد حوزوی کردن انتخابات در ولایت غزنی را نقض ماده ۳۶ قانون انتخابات پنداشته اند.

در ماده ۳۶ قانون انتخابات گفته شده است: «حدود حوزه‌های انتخاباتی حداقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات توسط اداره ارگان‌های محلی با همکاری اداره مرکزی احصائیه و سایر ادارات ذیربط در تفاهم با کمیسیون تعیین می‌گردد». 

در اعلامیه آمده است که با توجه به اصل حاکمیت قانون که از اصول مهم قانون اساسی بوده و در مواد متعدد از جمله ماده ۵ و ۷۵ قانون اساسی بر آن تاکید صورت گرفته است، تطبیق نکردن قانون انتخابات به صورت مشخص نقض مواد پنجم و هفتاد و پنجم قانون اساسی اصل حاکمیت قانون محسوب می‌گردد. 

هم‌چنان در اعلامیه گفته شده که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به عنوان نهاد نظارت کننده از تطبیق اصول و احکام قانون اساسی از این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی نموده و از آن کمیسیون می‌خواهد؛ در تطبیق و رعایت احکام قانون انتخابات توجه لازم نموده و در مورد تصمیم‌اش در مورد تقسیم ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی، توضیحات قناعت بخش ارایه دهد.

مخالفت‌ها

در پی این تصمیم شماری از باشنده‌گان ولایت غزنی در مخالفت با این تصمیم در برابر کمیسیون مستقل انتخابات دست به تحصن زدند.

در پی آن نامه‌ی منصوب به محمدسرور دانش معاون رییس جمهور و سید یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی کشور منتشر شد که در آن به دلیل سپری شدن معیاد قانونی، تصمیم در مورد حوزوی برگزاری انتخابات را خلاف قانون و غیر عملی خوانده بودند.

جمعه گذشته فعالان مدنی در کابل در یک نشست خبری مخالفت شان را با این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردند.

مهدی مبشر رییس حرکت شهروندی افغانستان گفت که کمیسیون مستقل انتخابات نباید با نقض آشکار قانون انتخابات، انتخابات پارلمانی آینده را برگزار کند.

به گفته وی، مسوولیت حکومت است تا با تامین امنیت زمینه اشتراک همه شهروندان کشور را در انتخابات مساعد کند.

اما کمیسیون مستقل انتخابات این تصمیم‌اش را نهایی و برگشت ناپذیر عنوان کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>