برق کابل از زباله‌های شهری تولید می‌شود

| 27 June 2018, 15:30

یک کمپنی آلمانی در قرار است از زباله‌های شهری در چهار نقطه شهر کابل به ظرفیت 20 میگاوات برق تولید کند.

محمد گل خُلمی سرپرست وزارت انرژی و آب پیش از چاشت امروز با نماینده کمپنی بورگ فورد بایو انرژی، در مورد تولید انرژی از زباله‌های شهری برای شهر کابل گفت‌وگو کرده است.

بربنیاد معلومات وزارت انرژی و آب ، در این نشست در مورد سرمایه گذاری کمپنی متذکره در زمینه تولید انرژی برق از زباله‌های شهری بحث صورت گرفته و کمپنی ضمن اعلام آمادگی در این زمینه تعهد کرده که در قدم نخست در چهار نقطه شهر کابل به ظرفیت 20 میگاوات تولید انرژی برق از زباله‌های شهری اقدام خواهد کرد.

این پروسه به همکاری مستقیم شاروالی کابل، شرکت برشنا و ریاست مشارکت عامه خصوصی تحت رهبری وزارت انرژی و آب بعد از توافق عملی خواهد شد.

جمع‌آوری و بیرون کردن زباله‌های شهری با افزایش نفوس در شهر کابل به یک چالش بزرگ برای شهرداری کابل و شهروندان این شهر مبدل شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>