اتحادیه اروپا: افغانستان کارشیوه‌ی جلوگیری از شکنجه را ایجاد کند

| 26 June 2018, 12:19

امروز ۲۶ جون با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه مصادف است. اتحادیه اروپا در این روز گفته است که از عمل‌کرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با شکنجه استقبال می‌کند.

این اتحادیه در خبرنامه‌ای گفته است که حکومت افغانستان پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد در هفدهم آپریل ۲۰۱۸ امضا کرد که از نظر اتحادیه اروپا اقدامی نیک در راستای مبارزه با شکنجه‌ی زندانیان است.

خبرنامه افزوده است: " اتحادیه اروپا دولت را ترغیب می‌کند تا این پروتوکول را به منظور محو شکنجه و بدرفتاری به شکل مؤثر تطبیق کند. اتحادیه اروپا هم‌چنان از دولت افغانستان می‌خواهد تا یک میکانیزم (کارشیوه) جلوگیری از شکنجه را در مطابقت با پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه ایجاد کند".

همچنان اتحادیه اروپا، از طرف درگیر در جنگ افغانستان خواسته است که با زندانیان بر اساس کنوانسیون‌های جهانی و حقوق بشر رفتار کنند.

این در حالی است که هنوز هم شکنجه در زندان‌های کشور وجود دارد.

بر بنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر که در شانزدهم جوزا نشر شد، در سال ۱۳۹۶ خورشیدی  این کمیسیون ۷۹ قضیه شکنجه زندانیان را ثبت کرده که بیشتر زندانیان هنگام گرفتاری شکنجه شده اند.

اما این گزارش تأیید کرده است که "کنجه و بدرفتاری در مراکز سلب آزادی ۲۲ درصد کاهش یافته است.

بر بنیاد آمار این گزارش، در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، ۱۰۲ قضیه شکنجه در زندان‌های کشور ثبت شده بود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>