دانش: دولت مسوولیت‌اش در بخش فرهنگ را درست ادا نکرده است

| 25 June 2018, 16:43

محمدسرور دانش معاون رییس جمهور امروز حسینه صافی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی کرد.

بربنیاد یک خبرنامه‌ی دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری، استاد دانش در مراسم معرفی خانم صافی حوزه کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ را مهم و اساسی توصیف کرده است.

او گفته است: "تعیین بانو صافی در این سمت یک گام دیگری است در جهت عملی شدن تعهد حکومت وحدت ملی در مورد مشارکت فعال زنان و بانوان در رهبری کشوراست."

در خبرنامه به نقل از معاون رییس جمهور آمده است که در افغانستان به پدیده‌های فرهنگی اولویت داده نشده و اهمیت آن را برای سرنوشت جمعی درست درک نشده است.

دانش در بخشی از سخنانش گفته است: "ما با تأسف باید اعتراف کنیم که حکومت و یا دولت ما در این عرصه، در عمل ناکامی‌های زیادی داشته و در تطبیق قوانین و پالیسی‌ها موفق نبوده است."

به باور وی بخش غیر دولتی در کار فرهنگی کوتاهی نکرده و همیشه در خلق هنر، ادبیات، اندیشه، رسانه‌گری و ... پیش قدم بوده ولی بخش دولتی مسولیت‌اش را به درستی ادا نکرده‌است.

استاد دانش مبارزه با فساد، اصلاحات و شایسه‌سالاری را جزو اولویت‌های اساسی رهبری جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ توصیف کرده و از نامزد وزیر این وزارت خواسته است که در این عرصه‌ها به صورت جدی اقدام کند.

حسینه صافی در حالی به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شده است که پس از استعفای باری جهانی، وزارت اطلاعات فرهنگ ماهاست که توسط معینان این وزارت اداره می‌شد.

 

 

 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>