خشک‌سالی دو میلیون نفر را در افغانستان متضرر کرده است

| 25 June 2018, 16:04

صندوق وجهی مشترک بشردوستانه 17 میلیون دالر امریکایی را به موسسات خیریه غیردولتی و دفاتر سازمان ملل متحد برای اقدامات بشردوستانه برای نجات جان شهروندان متاثر از خشک‌سالی امسال اختصاص داده است.

بربنیاد یک خبرنامه این صندوق، خشک‌سالی امسال حدود دو میلیون نفر را در ساحات شمال و غرب کشور که حاصلات کشت اخیرشان را از دست داده اند متضرر ساخته و ده‌ها هزار خانواده به کمک عاجل نیازمند است.

تابی لنزر ناظم امور بشری برای افغانستان گفته است که حالا زمان مساعدت است و اگر اقداما سریع صورت نگیرد، عمق مشکلات مردم متاثر شده افزایش میابد.

به گفته وی کمک‌های عاجل شامل مساعدت‌های پول نقد برای تهیه غذا از بازارهای محلی، آب‌رسانی به وسیله تانکر به روستاها و مکاتب که منبع آب‌شان خشک شده و تداوی دختران و پسران مصاب به سوء‌تغذی می‌شود.

این ناظم امور بشری از طرف‌های درگیر خواسته است که به فعالیت‌های کمک‌رسانی اجازه دهند تا مردم در خانه‌های شان و نزدیک مزارع شان بمانند و کودکان‌شان در مکتب به تعلیم ادامه دهند.

صندوق وجهی مشترک بشردوستانه به کمک کشورهای مثل قطر، سویدن و بریتانیا یک منبع سریع تمویل مالی و مکمل منابع تمویل کننده‌گان دیگر چون جاپان، امریکا و کمیسیون اروپا می‌باشد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>